top of page

Zapraszamy do wstąpienia do naszej Kasy. Jest to najszybsza i najskuteczniejsza forma samopomocy koleżeńskiej w miejscu pracy.
Każdy pożyczkobiorca korzysta z pieniędzy stanowiących własność jego kolegów członków tej samej kasy.
Pożyczki są nieoprocentowane i spłacane w miesięcznych ratach.
Składka wynosi tylko 20 złotych na miesiąc. Wpisowe w wysokości 50 zł wpłaca się przy pierwszej składce. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 30.000 zł na okres nie dłuższy niż 48 miesięcy.

bottom of page